Na blog

Daň z nehnuteľnosti 2017

Blíži sa koniec januára a s ním aj posledný termín podania priznania k dani z nehnuteľnosti. Preto ak ste sa v roku 2016 stali vlastníkom, správcom, dlhodobým nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, alebo došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo vám zaniklo vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, ste povinný podať priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností. Musíte tak urobiť do utorka 31. januára 2017, vrátane.

Pokiaľ u vás v roku 2016 nenastali žiadne zmeny vo vlastníctve nehnuteľností, priznanie nepodávate a správca dane vám vyrubí daň z nehnuteľností na rok 2017 podľa stavu z ostatného daňového priznania. Ale výška dane nemusí byť v rovnaká ako v minulých rokoch. Niektoré obce, mestá, mestské časti sa totiž rozhodli zvýšiť daň z nehnuteľnosti. Napríklad daň za podnikateľské priestory v bytových domoch v bratislavskom Starom Meste sa zvýšila takmer na trojnásobok a najväčší nárast dane za podnikateľské priestory čakajte v Novom Meste nad Váhom, je to nárast až o 332 %.

Rozhodujúci pre povinnosť podať daňové priznanie nie je dátum podpisu kúpnej, predajnej, darovacej zmluvy, ale dátum povolenia vkladu alebo zmeny katastrom nehnuteľností. Daňové priznanie podáte v obci, v ktorej katastri sa nehnuteľnosť nachádza, teda nie v tej, kde máte trvalé bydlisko, alebo sídlo.

Správca dane vám následne pošle do konca mája výmer s výškou dane. Tú potom treba zaplatiť do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Nemáte čas alebo chuť zaoberať sa ďalšími papierovačkami v súvislosti s vaším novým bytom, domom, pozemkom, podnikateľským priestorom? Naši realitní makléri, ktorí pri vás stáli počas celého procesu kúpy nehnuteľnosti, Vám pomôžu aj v tejto oblasti.

B.S.B.A. Tatiana Kucharičová

Už 13 rokov pre mňa reality nie sú práca, ale životný štýl. Viesť a zdokonaľovať MAGNUM Real mi robí radosť. Som mama a podnikateľka, práve preto rozumiem potrebám každého klienta.

Diskusia

Pridaj komentár

Podobné články autora

Aktuálna správa NBS o finančnej stabilite je zaujímavá aj pre realiťákov.

Prečítať článok

Predaj z papiera

Prečítať článok